Bloggen en Vloggen – donderdag-groep 6,7,8 – OBS Aldoende – Uitverkocht